01 02 03 Its all about the dogs: Agilitystevne i Stavanger mai 2013! 04 05 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33

Agilitystevne i Stavanger mai 2013!

34
Fredag

Hopp3
DiskLag
2 feil (riv)
Tid: 34,11

AG3
3 feil (riv)
Tid: 38,46
Lørdag

Hopp3
1 feil (1 riv)
Tid: 33,49


Lag
1 feil (riv)
Tid: 33,22
AG3
Disk


Søndag

Hopp3
3 feil (riv)
Tid: 33,80 (beste tid av alle!)

AG3
3 feil (riv)
Tid: 44,36

Lag
3 feil (riv)
Tid: 33,71
Bildet er tatt av Helene Håland

Bildet er tatt av Helene Håland

Etiketter: , ,

35 36 37 38