01 02 03 Its all about the dogs: Shapingkurs leksjon 3 - Beteendekategorier 04 05 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33

Shapingkurs leksjon 3 - Beteendekategorier

34
Oppgave 1 - Tren på en atferd/øvelse hunden din er lite flink på:
Rygging



Tilbakemelding: Tenk nøye gjennom hva du ønsker i forkant av økten og hva som er målet.
Mate uten klikk for frys på target med bakben. Tren mer rygging på bakken før trappen. Se hva du klikker for og husk LEKEPAUSER!

Etiketter: , ,

35 36 37 38