01 02 03 Its all about the dogs: Agilitystevne i Stavanger oktober 206 04 05 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33

Agilitystevne i Stavanger oktober 206

34
Ingen napp eller plasseringen denne helgen men med 4 av 4 løpende felt sier vi oss veldig fornøyde!


Foto: Synnøve Matre

Foto: Synnøve Matre
Foto: Synnøve Matre


Etiketter: , ,

35 36 37 38